Tuyển dụng

Bài viết được điền:

Biên tập viên web ::

Foot Legend hiện đang cung cấp một số vị trí biên tập viên web trong việc làm từ xa.

Bạn có đam mê bóng đá và theo dõi tin tức của anh ấy hàng ngày, bạn đã theo dõi một khóa đào tạo báo chí và có chất lượng viết tốt, bạn có muốn tham gia trang web mở rộng không??Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội tham gia vào việc phát triển trang web Legend Foot, với khối lượng biên tập được xác định cùng nhau theo tính khả dụng của bạn.

Gửi cho chúng tôi đơn đăng ký của bạn (CV và thư xin việc, + một bài viết kiểm tra sẽ được đánh giá cao để đánh giá các kỹ năng của bạn) tại redaction@footlegende.fr

Foot Legend sẽ nghiên cứu và trả lời tất cả các ứng dụng.