Tapie đã chết, sống lại cuộc hành trình đáng kinh ngạc của mình đến OM (chính thức)!

Theo Provence, Bernard Tapie đã chết vì ung thư vào Chủ nhật tuần này, ngày 3 tháng 10 năm 2021 lúc 8:40 sáng. Nhiều người ủng hộ OM sẽ không quên tổng thống phi thường này, người sẽ được chôn cất bình thường ở Marseille. Trong không gian 78 năm, Tapie đã trải qua nhiều cuộc sống. Doanh nhân này đã điều hành trong vòng tròn ... Đọc phần còn lại của Tapie đã chết, sống lại cuộc hành trình đáng kinh ngạc của mình đến OM (chính thức)!